Anh quản lý gạ tình nữ phục vụ vô cùng dễ dãi

Rồi bà mắng tôi và nói – Này Raj … con đang làm gì vậy … và con vào lúc nào vậy? Tôi giải thích toàn bộ cảnh quay cho anh ấy và nói – nhìn này thưa bà … Tôi cũng phải làm như bà. Nếu vậy, nó phù hợp với bà. Nếu không, trường học không lớn đến mức các chiến tích của bạn sẽ bị che giấu khỏi mọi người. Khi tôi nói vậy, Madam nắm lấy con cặc của tôi và bắt đầu bú liếm nó như một cây kẹo mút. Cô ấy bắt đầu nói, “Từ khi nào em muốn hôn anh?” Nếu bạn là người duy nhất, tôi sẽ làm gì? Bạn chưa bao giờ cho tôi ngũ cốc Tôi hiểu rằng Bà đã trở nên tuyệt vời, và tôi sẽ thích nó một lần nữa.