Bạn gái tôi là một con đĩ thực thụ Miina Minamoto

Bạn gái tôi là một con đĩ thực thụ Miina Minamoto, Ngay cả sau tất cả những điều này, liên lạc giữa chúng tôi vẫn tiếp tục. Vài ngày sau, kỳ nghỉ đại học kết thúc. Bạn cùng phòng của tôi chuẩn bị lái xe đến làng của anh ấy. Khi tôi lên lầu và bỏ họ ở dưới cùng, họ tìm thấy dì tôi trên đường. Cô bắt đầu hỏi liệu kỳ nghỉ đại học đã kết thúc chưa. Tôi nói có. dì. Sau đó bạn không đi. Em nói không cô ơi, em có đồ án ở trường đại học nên không đi. Cô ấy nói, bạn không sợ một điều. Cô ấy nói, Tôi nghĩ vậy. Sau đó, tôi bắt đầu tiếp cận.