Bây giờ tôi có thể thoải mái đụ cô em gái hàng múp

Ngôi nhà của anh ấy có hai tầng. Ông bà ngoại và chú ngoại sống ở tầng dưới, chú ngoại và cậu ngoại sống ở tầng trên. Bây giờ dì giữa của chúng tôi rất nổi tiếng trong trường đại học. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy nổi tiếng vì những thứ mà bọn con trai muốn. Vì tôi đã trở nên rất nóng sau khi đọc câu chuyện, nên tự nhiên tôi nghĩ đến việc đụ âm hộ của Mami. Tôi chưa bao giờ nói chuyện nhiều với anh ấy. Nhưng tôi nghĩ hôm nay hãy thử vận ​​​​may của mình Đi Tôi đã đi đến anh ta. Tôi biết rằng chú ngoại không có ở nhà vào thời điểm đó. Khi tôi đi lên lầu, tôi thấy rằng cô ấy đang dọn dẹp.