Bị bố địt khi phát hiện đi qua đêm với người yêu

Bị bố địt khi phát hiện đi qua đêm với người yêu, chạm vào miệng của mình và bắt đầu đá. Tất cả con cặc của tôi đi vào miệng của anh ấy, tôi nắm lấy tóc anh ấy bằng lực và liếm miệng anh ấy như một cái xẻng. Chỉ trong hai phút, con cặc của tôi đã trở nên rất cứng. Tôi thọc sâu toàn bộ con cặc của mình và bắt đầu trượt xuống. Tôi chưa bao giờ cảm thấy một nắm đấm mạnh mẽ như vậy, có vẻ như hôm nay tôi sẽ thả toàn bộ con cặc của tôi vào miệng của nó.