Bú lồn em người yêu trên sóng livestream phê khó tả

cô ngồi phịch xuống bàn mà không đợi cậu buông tay. Nó không được tính toán trước, nhưng mông của cô ấy đang ngồi trên một trong những tay của đối tác của tôi. Dù vậy, anh vẫn không lùi bước. Cái bàn đó đã trở thành bàn xổ số của chúng tôi kể từ đó , bởi vì cô gái trẻ không bao giờ ngồi vào bàn của mình nữa. Khi vào lớp, cô đi vòng quanh bàn, bước đến bàn cô sẽ hỏi người đang ngồi: “Tôi có thể ngồi vào bàn của bạn được không?” Đặt nó lên bàn. Và sau đó cô ấy, ngay trước khi ngồi lên tay bạn, cô ấy sẽ kéo váy lên để cô ấy không ngồi lên đó.