Cậu nhân viên thầm thương trộm nhớ sếp nữ của mình

Một lúc sau, Didi lại mang theo Rasgulla giống nhau nói: “Ăn xong đồ ăn nên ăn đồ ngọt rồi đi ngủ.” Bây giờ mở miệng của bạn. cho nó ăn bằng tay của bạn. Trời rất lạnh, vì vậy tôi đã nói với Didi. Đặt chân của bạn vào trong chăn trước. Nếu không nó sẽ lạnh. Didi ngồi cạnh tôi với chân trong chăn. Khi Didi đưa tay cho tôi ăn rasgulla, tôi nói, Đừng để nó đánh tôi lần này. “Còn chuyện đó thì sao?” Chị tôi cười nói. “Nhưng giường đã hư, sáng mai có người nhìn thấy sẽ nghĩ, mình làm gì thế này? bạn đã mặc nó? mọi người sẽ hiểu sai. ‘Vậy thì làm một cái, nằm xuống và cho vào miệng, không đau đâu’