chúng tôi dành thời gian còn lại của buổi chiều riêng biệt, mỗi người làm phần việc của mình. Vì vậy, trong khi một người trong số chúng tôi đang biến Ingrid ngọt ngào trở thành nô lệ ngày càng phục tùng những ham muốn và ý thích bất chợt của chúng tôi, thì người kia đang đặt nền móng cho một tình bạn mới chớm nở và đầy hứa hẹn với nạn nhân nhỏ bé. Sự thật là phần việc của tôi rất dễ dàng đối với tôi. Chà, dựa trên một số hình phạt nhỏ về thể xác và thưởng cho cô ấy những cơn cực khoái dữ dội, tôi đã sớm thuyết phục được người mẹ tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi,