Chia tay rồi nhưng vẫn địt nhau hàng tuần

Chia tay rồi nhưng vẫn địt nhau hàng tuần, Tôi nhìn thấy qua kính cửa sổ, quang cảnh bên trong là một thứ khác. Mẹ tôi khỏa thân và Lara cũng khỏa thân. Xác ướp giơ chân lên cao, và Lara đang chọt vào hông xác ướp. Tôi hiểu rõ điều này, nhưng họ đang làm gì? Tôi hỏi Diddy-bạn đang làm gì vậy? Diddy đưa Ruri của tôi và nói Lara đưa mẹ cô ấy vào đó. Tôi hỏi – điều gì xảy ra với điều này? Cô ấy nói-Pagal .. những người lớn tuổi rất thích nó. Tôi hỏi – và bạn đang làm gì vậy? Cô ấy nói – Tôi đang rất vui. Bạn hỏi thế nào.