Chồng chết nặng khi nhìn vợ mình bị bạn cô ấy chịch

Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều sau ngày hôm đó. Nơi mà cả tôi và bố tôi đã từng đụ Lovely cùng nhau, giờ đây việc quan hệ tình dục hài hòa giữa bốn mối quan hệ là một nhiệm vụ rất khó khăn. Mẹ tôi nói với tôi bằng những lời đơn giản – nếu bạn yêu Lovely bạn có thể đi nhưng tôi không thể sống với bố của bạn. Tôi đã biết cha của bạn ngay từ đầu. Mẹ kể cho tôi nghe về sự gian dối của Papa: Khi chú ngoại của bạn sống ở Mumbai và bố bạn đã nhốt chú ngoại của bạn. Tôi đã bắt chúng tay đỏ. Lúc đó, tôi đã giải thích với họ và giết họ để thể hiện sự tôn trọng với họ, nhưng họ không cải thiện.