Cô ấy vốn là một trong số những Idol của ứng dụng SEX

Cô ấy vốn là một trong số những Idol của ứng dụng SEX, Cả hai chúng tôi rất nóng trong đêm đó mà chúng tôi đã làm tình hai lần. Sau đó anh ấy ngủ thiếp đi, nhưng tôi không thể ngủ được để hôn Raffle. Ngay khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi đã sẵn sàng để gặp Roshni. Tôi nói – Tôi đã nói chuyện với anh ấy, anh ấy đồng ý. Anh ấy rất vui mừng về sự hiện diện của bạn. Cũng nói chuyện với Raffle. Anh ấy nói-vâng, yêu cầu của tôi cũng đã được thực hiện. Raffle cũng đồng ý vào tối nay. Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi nói – chúng ta hãy lập một số kế hoạch. Sau đó cả 4 chúng tôi dự định cùng gia đình đi dạo.