Cô giáo chủ nhiệm và cậu học sinh trẻ may mắn

Ngày hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn từ một số không xác định. Tôi trả lời, đó là ai? Tôi nhận được tin nhắn từ một cô gái ở đó – Tôi là Navdeep Kaur. Tôi đã viết – Tôi không biết bạn. Navdeep- Có bạn không biết tôi. Nhưng tôi biết bạn làm thế nào để bạn biết tôi Navdeep- Tôi đã nói chuyện với bạn ngày hôm qua. Tôi-tôi không nói chuyện với bạn. Cô ấy nói Harpreet là dì của cô ấy và đó là một cuộc trò chuyện tình dục diễn ra vào ngày hôm trước… cô ấy đã làm điều đó. Tôi đã tự hỏi nên gọi cái này là gì. Sau đó, cô ấy nói rằng cô ấy muốn gặp bạn.