Cô giáo chủ nhiệm vì bảo vệ học trò mà bị hãm hiếp

Một lúc sau, miếng trầu từ con cặc của anh cắm vào khe âm hộ của tôi. Tôi cố gắng vào âm hộ một cách vội vàng, vì vậy tôi dừng lại. Tôi nói – vào từ từ. của bạn là rất lớn. Anh ta đảo mắt và nói – cái gì lớn? Bây giờ tôi hiểu rằng nó cảm thấy tốt. Tôi nói với anh ấy – bạn không biết tôi đang nói về việc lớn lên sao? Anh ấy nói – Tôi không biết … Bạn có biết tôi muốn nói gì về sự phát triển không? Anh ta rên rỉ và nói – bây giờ tôi chỉ để thức ăn vào bên trong. Tôi nói – vậy bạn có gì bên trong? Anh ấy nói – nấu ăn. Tôi nói – vâng, tôi đang nói về sự trưởng thành của anh ấy.