Con trai nện vào cái bím múp của mẹ kế

Tôi buồn. Sau đó, người chồng nói, tôi không thể giúp bạn, nhưng nếu bản thân bạn muốn hôn anh ấy, tôi sẽ cho bạn tự do. Bạn xử lý nó như thế nào là việc của bạn. Nhưng có một điều là bạn không thể nhìn thấy cách bạn có thể đưa con cặc của anh ấy vào trong âm hộ của bạn. Làm thế nào để bạn có được vòi của anh ta trong miệng của bạn và làm thế nào để bạn cưỡi một con ngựa cái? Tôi nhớ tất cả những điều này. Tôi rất thất vọng khi nghe chồng nói rằng nếu anh không còn nhìn thấy cuộc sống của chúng tôi thì cũng chẳng ích gì.