Đại gia địt cùng lúc 2 em gái người Việt

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc lớp học toán, Esther nói rằng cô ấy phải tiếp tục học môn sinh học, Tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ đi tắm và Laura ở lại với cô ấy. Khi tôi thay đồ, tôi đi ra cửa để nghe những gì anh ấy đang nói. Họ đang nghiên cứu hệ thống sinh sản của con người. – Laura, đây là bài học mà tôi thích nhất. Tôi biết rất rõ tất cả các bộ phận của đàn ông và phụ nữ. – Tôi cũng rành lý thuyết lắm. – Đúng, nhưng việc thực hành lại là chuyện khác – Esther trả lời – Tôi muốn một số bức ảnh xuất hiện thay vì những hình vẽ đó trong sách. – Điều tương tự luôn xảy ra, điều khiến chúng tôi quan tâm nhất được thể hiện bằng hình vẽ. –