Đánh thức dục vọng bên trong của Nene Kinoshita

Đánh thức dục vọng bên trong của Nene Kinoshita, Tôi nói với anh ấy,Tôi đã đặt thuốc này. Thuốc này đã đến chưa. Cô ấy bắt đầu nói, chờ đã, tôi sẽ nói với bạn ngay khi gặp bạn. Anh ấy đã nhìn thấy tôi và đặt mua loại thuốc này. Tôi đưa tiền cho anh ta, trở lại nhà và đưa thuốc cho mẹ tôi. Tôi hay ra tiệm thuốc tây mua thuốc nên cũng gặp cô gái này. Tên cô ấy là Rihanna và cô ấy là một cô gái có học thức, làm việc ở đó chỉ để trang trải chi phí. Tôi đã nói với anh ấy một lần, bạn được giáo dục tốt. Tại sao bạn không tìm một công việc ở một nơi tốt hơn.