Đào tạo nữ diễn viên xinh đẹp cách thổi kèn

tôi nhìn vào núm vú của cô ấy và nói. Cô ấy tự hào nói: “Anh cũng thấy em có gì đặc biệt không?” Tôi nói: “Nếu có điều gì đặc biệt, em có thể nói với anh rằng, mọi thứ đều đặc biệt đối với anh”. Một lưu ý khác, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn bạn có bạn gái. Tôi nói với anh ấy – vâng, tôi đã từng… nhưng bây giờ… bởi vì bây giờ tôi đang tập trung vào việc học của mình. Tôi vẫn mong đợi kiểu trò chuyện bình thường này từ anh ấy, nhưng sau khi nghe câu hỏi tiếp theo của anh ấy, tôi tiếp tục suy nghĩ. Anh ấy hỏi tôi – bạn đã bao giờ quan hệ tình dục với anh ấy chưa?