Đi cắt tóc làm đẹp mà vẫn còn nứng lồn

Tôi- tại sao bạn không bắt Sohail, phải không? Shabana- omg… đó là lý do tại sao tôi nói anh ấy không lớn như vậy. Lúc này cô ấy đã quay lại và đến bên tôi, nắm lấy dương vật của tôi trong tay và bắt đầu ấn vào nó. Cô ấy đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi đã nói – hãy mở nó ra và xem! Khi Shabana kéo quần tất của tôi xuống, dương vật của cô ấy ngay lập tức chạm vào mũi cô ấy. Khi cô ấy nói ouch, cô ấy đã lo lắng. Khi anh ấy nhìn thấy chiều dài của dương vật, nó đã trào ra khỏi miệng anh ấy – omg.. hôm nay tôi chết chắc. Tôi hỏi, tại sao lại như vậy?