Đi công tác với sếp, nữ nhân viên bị địt nát bím

Cha nói chuyện với chú Mathur. Sau đó, anh ấy nói với tôi – Chú Mathur đang gọi bạn. Anh ấy vừa nói xong thì tôi đi tìm chú. Tôi rất hào hứng. Ông yêu cầu tôi ngồi xuống. Tôi ngồi cạnh anh ấy. Sau đó, họ cung cấp cho tôi tất cả thông tin về cách thức, địa điểm và những việc cần làm khi tôi đến đó. Tôi lắng nghe cẩn thận những gì anh ấy nói. Sau đó tôi cảm ơn anh ấy và rời đi. Anh ấy cho tôi số điện thoại di động của con gái anh ấy và nói rằng hãy hỏi em gái của bạn nếu có bất cứ điều gì. Sau đó tôi bắt đầu nói chuyện điện thoại với con gái ông ấy.