Được thằng bạn giới thiệu em gái ngành bướm đẹp

Không lãng phí thời gian, hãy đến với câu chuyện tình dục đầy đủ. Chồng tôi kinh doanh bánh quy. Bây giờ bạn đã biết mức độ cạnh tranh trên thị trường. Và những người làm kinh doanh cũng có kẻ thù. Mẹ chồng và mẹ chồng tôi đều là người giàu có. Tôi không thiếu tiền. Nhưng chúng tôi không thu được nhiều lợi nhuận từ việc kinh doanh này vì sự cạnh tranh. Dần dần, chúng tôi lâm vào cảnh thua lỗ và chúng tôi được vay 50 vạn Rs. Trong khi đó, một Rajesh đã gửi cho tôi lời mời kết bạn trên Facebook. Tôi nhận lời ngay. Tôi thấy trong hồ sơ của anh ấy rằng trước đây anh ấy cũng kinh doanh bánh quy.