Em hàng xóm thiếu thốn tình cảm từ chồng

Bây giờ Adil bắt đầu cọ sát con cặc của mình vào mông tôi. Đây Hasan đến gần miệng tôi, anh ta lại cong đầu gối lên, đặt môi tôi lên con cặc của anh ta và bắt đầu cọ sát con cặc vào môi tôi. Sau đó, tôi tự mình đưa con cặc của anh ấy vào miệng của tôi và bắt đầu bú. Đúng lúc đó Adil đút cặc vào đít tôi. Hai mông đã mở rộng. Ở trường đại học, bạn tôi Manish đã từng bóp nghẹt mông tôi trong 2 năm. Kể từ đó, tôi cũng quen với việc làm mông. Shahid và Adil bắt đầu lấp đầy cả hai lỗ bên dưới tôi. Con cặc của Shahid ở trong âm hộ của tôi và con cặc của Adil ở bên trong lỗ đít của tôi.