Em huấn luyện viên Yoga nứng lồn gạ tình học viên

Em huấn luyện viên Yoga nứng lồn gạ tình học viên, hãy vui vẻ một chút trong cuộc sống, và một điều gì đó mới sẽ tiếp tục xảy ra. Anh ấy nói-ồ, vì tôi đã chết vì anh ấy. Chỉ khi đó anh ta mới tiếp tục và nói điều gì đó-bạn cũng thích Raffle. Anh ấy nói trước khi tôi nghĩ hoặc nói bất cứ điều gì – và bốn chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc. Anh ấy nói – Rahul và Roshni có đồng ý với điều này không? Tôi nói – Tôi sẽ nói chuyện với Roshni vào ngày mai. Trong trái tim tôi, người đàn ông muốn hôn Raffle. Có điều gì mới trong cuộc sống … nó diễn ra như thế nào … điều gì xảy ra, v.v.