Gạ kèo mời dì ruột tham gia đóng phim người lớn

Tôi bắt đầu nghĩ về anh ấy cả ngày lẫn đêm. Cứ như vậy được 5-6 ngày rồi. Bây giờ tôi đang cố gắng đến gần dì hơn. Không ai bỏ lỡ cơ hội đến nhà dì của họ. Tôi bắt đầu nói chuyện với dì của tôi, nhưng bây giờ tôi đang nói chuyện bình thường. Nhưng tôi có cảm giác rằng tôi muốn tiến về phía trước. Sau đó, tôi từ từ bắt đầu trích xuất tất cả các thông tin về Dì. Tôi đã cố gắng hết sức để biết mọi thứ và cũng có rất nhiều thông tin. Bây giờ tôi sẽ để cửa sổ phòng mở và bắt đầu quan sát dì ngay khi bà đến phòng trước. Nhưng dì chưa bao giờ nhìn ra ngoài cửa sổ của tôi trước đây, nên bà không để ý đến việc có người đang nhìn mình.