Gái có chồng thích được chịch ở phòng bếp

Lúc đó là 11 giờ tối. Tôi đã nói – xem phim truyền hình trực tuyến. Anh hỏi – cái nào? Tôi đã nói – những lời bẩn thỉu. Anh ấy nói – có một bộ như vậy không? Tôi nói – vâng, không. Khi cô ấy đến văn phòng vào ngày hôm sau, đôi mắt của cô ấy dường như đã thay đổi. Tôi đã bỏ qua tất cả vào thời điểm đó. Sau đó, khi hai chúng tôi ngồi ăn trưa cùng nhau, cô ấy đang ăn trưa và cô ấy nói – Tôi đã xem một số tập của web đó vào buổi tối. Tất cả những gì bạn thấy là những tài liệu này… làm thế nào để bạn kiểm soát nó khi bạn ở một mình trong nhà khách vào ban đêm. Không thể xảy ra với tôi.