Game 18+ của Trung Quốc làm tình tập thể

Trong vài phút tiếp theo, Sangee Geeta nhanh chóng đứng dậy và Tôi cũng xoay sở để ra khỏi giường. Ngay khi tôi nghĩ phải nói gì, Sangeeta đã nói xin lỗi với tôi ngay trước đó. Cô ấy nói – xin lỗi, tôi đã hiểu lầm bạn. Tôi – không. Câu hỏi, Sangeeta, tôi không biết chúng tôi có ý đó, vì vậy đừng nghĩ quá nhiều về điều đó. Sangeeta – anh thật là một người đàn ông tốt Aditya, vợ anh thật may mắn. Tôi – vâng, mọi người nói tôi là một người đàn ông tốt…nhưng tôi chưa kết hôn , vì vậy chưa có ai may mắn như vậy. Cả hai chúng tôi cùng cười thành tiếng, giải quyết xong Ravi và đi ra phòng khách.