Gặp lại mối tình đầu với rất nhiều kỷ niệm đẹp

Tôi đã mặc quần áo và đi ra. Khi Shenaz và Ami quay lại … họ đang ở bên ngoài giả vờ lau chiếc xe đạp. Ở đây Zora Aapa đã xuống một giờ sau khi kiệt sức vì tình dục và vui vẻ bắt đầu nói chuyện với vợ tôi. Sau khi hôn Shenaz một lần, tôi muốn đến phòng của Ahpa, nhưng cô ấy không cho tôi đi đâu vào đêm đó. Mặc dù tôi chỉ hôn Shenaz một lần vào đêm đó, cô ấy đã cầm con cặc của tôi trong tay và tiếp tục nói chuyện với tôi suốt đêm. Chuyện tình cảm của Shahnaz kéo dài khá lâu. Cuối cùng, vào đêm muộn, sau khi tôi đặt Shenaz ngủ lại.