Hai người trạc tuổi nhau. Bây giờ anh ấy bắt đầu đến phòng của chúng tôi cuối cùng. Nếu anh ấy lấy nội dung khiêu dâm từ Anshuman Bhaiya, đôi khi anh ấy sẽ đưa chúng. Hai người họ sẽ ngồi cùng nhau, trong Anshuman Bhaiya xem phim lam tinh tren laptop. Vì vậy, Vikram thường dành ít nhất một tiếng rưỡi trong phòng của chúng tôi mỗi ngày, vì vậy tôi cũng bắt đầu nói chuyện với anh ấy. Cuộc trò chuyện của chúng tôi không có gì đặc biệt, trước đây vẫn bình thường. Một ngày nọ, Anshuman Bhaiya đến phòng của bạn mình. Tôi đang ngồi ở bàn viết, và cửa phòng mở. Sau đó, Vikram đến sau lưng tôi và hỏi về Bhaiya.