GNAX-010 Lên đỉnh với cô vợ của hàng xóm Akari Mitani

GNAX-010 Lên đỉnh với cô vợ của hàng xóm Akari Mitani, và những viên thuốc màu đen để không bị rơi trong thời gian dài. Chúng tôi hẹn nhau lúc 11 giờ, nhưng đến 11 giờ tôi mới chuẩn bị. 11 lúc 10 giờ sáng. Khi tôi khoảng 45 tuổi, tôi gọi cho Loupe và hỏi “Vâng, con đang làm gì vậy Con dâu của Sư phụ.” Cô ấy nói rất hay, các bạn đang nghe đây. Tôi hỏi Tôi nghĩ nếu bạn có darshan vào buổi sáng, hôm nay sẽ ổn. Cô ấy nói chuyện từ đó và chặn bạn lại đây là nhà của bạn, tôi bay đến nhà anh ấy, cô ấy mở cửa bước vào. Bạn đang làm gì trong nhà bếp trong nhà Tôi nhìn xung quanh.