Idol Kaa_Mii xinh quá xem hoài không chán

Cả hai chúng tôi đều tự học tư thế Sistine Nine. Bản chất này có thể dạy chúng ta mọi thứ. Tôi úp mặt vào con cặc của anh và anh đưa miệng vào âm hộ của tôi và dùng lưỡi liếm âm hộ của tôi một cách rất sung sướng. Sau khi liếm âm hộ của tôi một lúc lâu, anh ấy bắt tôi phải dừng nó lại. Khi lưỡi của anh ấy làm âm hộ của tôi nóng lên, bản thân tôi bắt đầu cần con cặc của anh ấy, đứng thẳng dậy và bắt đầu cầm con cặc của anh ấy. Anh ấy lấy cây côn trùng của tôi ra khỏi chân tôi và tách nó ra và bắt đầu đút cặc vào âm hộ của tôi. Lẽ ra tôi sẽ gặp vấn đề khác với con cặc của anh ta.