IPX-652 Say rượu nên em nhân viên bị đồng nghiệp đụ

IPX-652 Say rượu nên em nhân viên bị đồng nghiệp đụ, viết nó vào một tờ phiếu, giữ tờ phiếu đó trong một bản sao của nó, và đưa nó cho anh ấy. Khi Haru đến trường vào ngày hôm sau, tôi không thể nhìn thấy cậu ấy. Khi cô ấy đến đưa cho tôi một bản sao, cô ấy hỏi đây là cái gì. Anh ấy cũng hỏi tôi điểm trượt này là gì. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy. Có một phút im lặng giữa chúng tôi. Tôi đang đứng cúi đầu và mắt nhìn xuống. Sau đó, cô ấy lay tôi và nói điên. Tôi không biết mình đã đợi giây phút này bao lâu, nhưng bây giờ bạn đang nói.