JUL-561 Mưa to quá, phải nghỉ lại khách sạn với em

JUL-561 Mưa to quá, phải nghỉ lại khách sạn với em, Tôi từ từ bắt đầu tiếp cận cơ thể anh ấy. Sau đó, anh ấy bắt đầu làm rối tóc của mình với bất kỳ lý do nào. Tôi bắt đầu chạm vào cơ thể anh ấy. Cô ấy hiểu hành động của tôi. Trong khi làm tương tự, tôi hôn lên má cô ấy và cô ấy đỏ mặt. Bây giờ đầu bếp của tôi đã đầy đủ. Bây giờ tôi rất phấn khích, và với sự phấn khích này, tôi đã đánh anh ta. Sau khi Sheenu đi tới, tôi đặt môi mình lên môi anh ấy. Trước hành động này của tôi, anh từ từ nhắm mắt lại. Sau đó tôi bắt đầu hôn môi cô ấy.