Không thể cưỡng lại sức hút từ em nữ sinh, Bất cứ khi nào anh ấy đến trước tôi ở trường đại học, cả hai chúng tôi đều mỉm cười sau khi nhìn thấy nhau. Anh cũng từ từ gửi cho tôi những bài thơ tình. Tôi cũng bắt đầu gửi cho anh ấy những tin nhắn yêu thương. Chúng tôi đã tiếp cận rất nhanh chóng. Nói chuyện như thế này, tôi thường đi chat sex. Cuộc nói chuyện về tình dục bắt đầu xảy ra giữa chúng tôi. Chúng tôi rất cởi mở khi trò chuyện qua điện thoại, vì vậy chúng tôi không thường xuyên nói chuyện trực tiếp. Chúng tôi thường gặp nhau vào cuối tuần.