Lần đầu Debut của nữ diễn viên lai Việt Nam

Bây giờ Jiya đã bao dung với anh. Tôi ấn nó từ từ một lúc. Nó thọc vào đột ngột và con cặc được đưa vào. Cô ấy bắt đầu la hét. Nhưng tôi không muốn dừng lại bây giờ. Nếu tôi có cảm tình với cô ấy thì cô ấy đã không để cho con cặc chui vào bên trong chút nào đâu. Theo lệnh của phu nhân, tôi đi chậm lại. Nhưng tôi không thể giữ mình được lâu. Thời gian ngày càng ngắn lại. Tôi bắt đầu đánh vào mông anh ta một lần nữa với tốc độ cao. Cô ấy lại bắt đầu la hét, nhưng tôi không giảm tốc độ. Tôi tiếp tục đẩy mông anh ấy với tốc độ như nhau.