Đó là lý do tại sao cha cô ấy sa thải tôi khỏi công ty … vì tôi không để cho các nhân viên yêu thương con gái tôi. Cùng với việc trục xuất tôi, bạn gái tôi cũng bị bố cô ấy từ chối. Vì điều này, cả hai chúng tôi đều nghĩ sẽ tốt hơn nếu ở riêng. Tôi chưa bao giờ cầu hôn một người phụ nữ trước đây. Tôi chưa bao giờ nói với ai về điều này trước đây. Cả hai chúng tôi đang bận hôn nhau khi tôi quay sang Jennifer và cởi dây áo ngực của cô ấy từ phía sau. Tôi cởi áo ngực của cô ấy. Sau đó, tôi hôn lên cổ Jennifer từ phía sau và bắt đầu vuốt ve xác ướp mát lạnh.