Lừa em nữ sinh cấp 3 chơi liều thuốc kích dục

Chúng tôi rất vui vì chúng tôi đã giành được Rs. một cái gì đó thú vị hơn. Lúc này đã gần 12 giờ đêm. Vì vậy, mọi người quyết định về phòng của mình. Tôi phải vào phòng với Raj. Mọi người khác đã đi về phòng của họ. Bước vào phòng: Raj – Rất vui vì bạn đã giành được giải thưởng. Bây giờ chúng ta hãy có một số niềm vui. Tôi- Vâng, bạn tôi Raj… Tôi muốn ở lại thêm một ngày nữa. Raj- Được rồi, chúng ta hãy dừng lại. Bây giờ chúng tôi có tiền và có thể đi lại bình thường. bạn rất may mắn Thất vọng, tôi nói – may mắn ở đâu. Hãy xem bf của tôi không thể đi cùng tôi… điều gì sẽ xảy ra khi bạn kiếm được tiền.