Ly dị chồng được 3 năm rồi nhưng em ấy vẫn chưa tìm người khác

Ly dị chồng được 3 năm rồi nhưng em ấy vẫn chưa tìm người khác, tôi nghĩ mình phải biến cô ấy thành bạn gái của mình. Hai ngày sau, cô ấy cũng tham gia đóng học phí lần thứ hai, coi như tôi trúng số. Bốn, năm ngày sau, cô ấy cũng bắt đầu trả tiền cho buổi học thứ ba. Tôi không thể tin được. Tôi không nói gì với anh ấy. Sau khi chỉnh sửa 3 lần, tôi nghĩ rằng ngay cả người trên cũng tốt bụng. Theo thời gian, tôi nói với một trong những người bạn của anh ấy rằng tôi thích nó, hãy nói chuyện với tôi nhiều hơn thế này! Thế là bạn cô ấy đồng ý, cô ấy đích thân đến nói chuyện với anh ấy.