Đây là một số trong những câu hỏi làm phiền tất cả mọi người. Nhưng họ nói rằng nếu bạn thực sự muốn điều gì đó thì cả vũ trụ sẽ tham gia vào việc biến điều đó thành hiện thực. Những điều xảy ra tương tự. Chồng của chị dâu tôi sẽ đi công tác một tuần và con của họ sẽ được nghỉ học ba ngày. Nhưng có một vấn đề khác với điều này. Chồng của Madhavi và anh rể của cô, Madhavi Anh trai của chị dâu đã nói rằng anh ấy nên đến đón cô ấy. Chúng tôi từng sống ở Ahmedabad và anh rể từng sống ở Surat. Nhưng khi anh rể tôi chuẩn bị đến, anh ấy nhận được một cuộc gọi nói rằng anh ấy không thể đến.