Nhân viên mới đã bị giám đốc đụ chỉ vì ăn mặc gợi cảm

Thấy tôi, chủ nhà gọi tôi. Khi tôi đến với anh ấy, anh ấy nói với tôi rằng từ nay bà chủ này là hàng xóm mới của anh. Tôi nhìn người phụ nữ và sau đó là một người đẹp hoa hồng. Đó là hàng bơ chichi trắng tinh. anh ấy khoảng 39 tuổi. Và con số của anh ta phải gần với 34-30-34. Tôi chỉ tiếp tục nhìn anh ấy. Sau đó, chủ nhà giới thiệu cho tôi. Anh ta nói tên người phụ nữ. Người phụ nữ tên là Karishma. Sau đó, chủ nhà nói với Karishma – nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, hãy nói với Gaurav. Tôi cũng cười và nói có, chỉ cần nói bất cứ khi nào bạn cần.