Những anh chàng Batman hư hỏng

kể từ khi tôi biết anh ấy chưa đầy hai giờ, tôi đã lên giường với anh ấy như một người tình hoàn hảo, và tôi rất vui vì mình đã làm thế. Tình dục đến với tôi như thác lũ, chiếm lấy tôi hoàn toàn. Tôi không muốn rời khỏi chiếc giường đó vì bất kỳ lý do gì, tôi muốn người đàn ông thực sự bằng xương bằng thịt đó khiêu vũ với tôi, dạy tôi mọi thứ anh ấy biết và nhận ra rằng tôi sẽ trở thành người phụ nữ của anh ấy mà không từ bỏ bất cứ điều gì. . , và không khiêm tốn, bởi vì tôi đã làm tất cả những điều đó trong thời điểm đó. Chúng tôi đã có ba ngày ba đêm tuyệt vời. Chúng tôi chỉ thức dậy, ăn tối, bình tĩnh lại và bắt đầu lại.