Những bà mẹ kế dâm đãng

tôi được đào tạo nghiệp vụ; Tôi tốt nghiệp ngành Nhân học xã hội. Vốn xuất thân từ một gia đình có tính cách chuẩn mực, giống với các dòng họ ở nước ta; quá trình nuôi dạy của tôi hầu như không khác những phụ nữ khác chút nào, nghĩa là tôi được giáo dục theo truyền thống xã hội lâu đời nhất. Vì lý do này, các quy tắc đã thấm nhuần trong tôi, nếu không muốn nói là nghiêm khắc, thì với sự khăng khăng của kiểu gia đình này. Tuy nhiên, việc hoàn thành giáo dục đại học đã cho tôi một năng lực quan trọng nhất định và do đó, khả năng loại bỏ nhiều điều cấm đoán vô lý khỏi trí thông minh của tôi.