Những cô hàng xóm đang giận dỗi chồng

Aman lay tôi và gọi – thưa bà, xe buýt dừng ở Dhaba. Nếu bạn đói, xin vui lòng ăn một cái gì đó. mọi người đang rời đi Tôi tỉnh dậy và thấy nhiều người rời đi. Chồng và con trai tôi đã ngủ say. Tôi đã không đánh thức họ. Tôi không đói nhưng vẫn đứng dậy và đi ra. Aman cũng đến với chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều hướng đến Dhaba. Anh ta nói – thưa bà, bà đi đâu vậy? Tôi nói – Tên tôi không phải là thưa bà, Simran. Hãy gọi tôi là Simran. Anh ta nói – Được rồi, thưa bà Simran, bà đi đâu vậy? Đến đây thì chúng tôi cười lăn cười bò. Aman là một cậu bé rất năng động.