Những tiếng rên rỉ trong đêm tối

miệng, và nơi bạn hôn nó nhiều nhất, bởi vì mùi của khuôn mặt bạn không cho phép bạn nói dối tôi. Chà, tôi đang nói với bạn rằng tôi đã đặt tay vào cô ấy và đặt cô ấy ngồi xuống quầy này, lấy Verónica đặt cô ấy vào cùng một vị trí với Laura, sau đó tôi nâng váy của cô ấy lên, làm điều tương tự với cô ấy, và tôi đưa lưỡi của mình vào. trong cô ấy như thế này, nhúng miệng tôi vào con đĩ cực kỳ ẩm ướt của Veronica, từ đó bắt đầu công việc thổi đĩ thứ hai của tôi trong đêm. Tôi cảm thấy vợ tôi đang ôm đầu tôi giống như chị gái của cô ấy, cho đến khi tôi dùng lưỡi, môi và răng chọc vào âm vật của cô ấy,