Nữ đồng nghiệp đã có chồng muốn đi khách sạn với tôi

Nữ đồng nghiệp đã có chồng muốn đi khách sạn với tôi, Tôi dang rộng hai chân dì và đút ngón tay vào âm hộ dì. Âm hộ của cô ấy hoàn toàn nóng và ướt khi tôi nhìn thấy những ngón tay của tôi trong âm hộ của cô ấy. Tôi nắm lấy chân anh ấy, thọc con cặc của tôi vào âm hộ anh ấy, và cố gắng đẩy con cặc của tôi vào cùng một lúc. Nhưng con cặc dài và dày nên tôi mới đi được nửa đường. Tiếng hét của dì phát ra trong lần thúc thứ hai. Gần một phần tư đầu bếp vào âm hộ của mình. Cô từ tốn nói, chú Lauda của bạn không béo lắm đâu. Lần sau tôi sẽ ấn nhẹ con cặc vào trong âm hộ của dì.