Nữ quản lý cho thành viên trong nhóm địt để tăng hưng phấn

Tôi nói tôi sẽ đi dạo lúc 5 giờ sáng. Dì nói chúng tôi đi mua sữa … nhưng tôi ngại đi ngay. Bạn làm một việc và đi bộ với chúng tôi. Bạn cũng có thể đi bộ xung quanh và chúng tôi thậm chí không sợ. Tôi nói có và cả ba chúng tôi tiến đến khu vực bao vây. Người cô lớn tuổi lấy sữa bò ra và nói, Tôi thậm chí không thể ghé qua nhà. Tôi nói – vâng, thưa cô, tôi cũng cảm thấy ồn ào. Người cô nói – vậy đi với tôi. Người cô trẻ vẫn đang vắt sữa bò, vì vậy người cô lớn tuổi nói bạn nên lấy sữa và phân và đến với cả hai chúng tôi.