Nữ y tá rung động trước anh chàng bệnh nhân khoai to

Sau đó, cô ấy nói – chúc vui vẻ … Sau đó, cô ấy nhìn giờ và nói – Tôi về muộn … Tôi sẽ ra ngoài nhà để mua sắm cho mẹ chồng tôi … Bây giờ tôi phải đi, tôi chỉ nghe họ nói. Cô ấy nhìn tôi và nói – Tôi có một người bạn trả tiền và gọi một cậu bé từ bên ngoài … nhưng tôi hơi xa công việc này sau khi thấy một chút an toàn. tôi là ai bạn của bạn Cô ấy nói rằng cô ấy sống gần nhà của bố tôi. Cô ấy bắt đầu lấy tên cho khu vực của chúng tôi, lấy tên bạn của cô ấy và nói rằng cô ấy có thể làm tất cả các shruti … và ai có thể làm điều đó.