Tôi đang cố gây ấn tượng với cô ấy à? Nhiều câu hỏi như vậy đã đến với tâm trí nhiều lần. Ngay cả sau khi đi làm về, tôi vẫn tiếp tục nghĩ về cuộc sống của mình, và nhiều ý nghĩ khác nhau hiện ra trong đầu. Vậy tại sao không nói chuyện với anh ấy một lúc và trở thành bạn với anh ấy! Nghĩ lại, ngày hôm sau tôi đến làm việc, tôi viện cớ đi chơi, nhưng tôi chưa bao giờ gặp cô ấy. Trong lòng tôi rất hối hận, vậy tại sao tôi lại làm điều này? Nếu tôi lấy tiền của cô ấy và sau đó mang hàng hóa, cô ấy đã không hiểu lầm tôi! Chà, những ngày như thế đã trôi qua. Mỗi ngày tôi đều đi bộ bên ngoài văn phòng, chờ đợi anh ấy.