rồi ông ấy bắt đầu đút nó vào từ từ, lúc đầu thì rất đau, nhưng khi dương vật của ông ấy đã vào hết bên trong, ông ấy vẫn nằm yên, và Tôi lại hôn vào âm đạo của tôi.miệng, tôi không còn cảm thấy đau ở âm đạo nữa, ngược lại, tôi cảm thấy nhột nhột. Ba tôi bắt đầu từ từ rút ra và đút dương vật vào, thời gian trôi qua, ba làm càng nhanh. Đồng thời anh ấy thâm nhập vào tôi, anh ấy vuốt ve ngực tôi và hôn tôi, sau gần nửa giờ kể từ khi anh ấy thâm nhập vào tôi, tôi cảm thấy dương vật của anh ấy co thắt bên trong âm đạo của tôi, và sau đó tôi cảm thấy một chất lỏng bên trong tôi,