Phục vụ khách VIP nó phải khác biệt

Lấy mã thông báo và lên tàu điện ngầm. Tôi nói được rồi. bạn cho tôi địa chỉ Dì của tôi đã cho tôi địa chỉ, vì vậy tôi bắt đầu đi đến địa chỉ của cô ấy bằng tàu điện ngầm. Tôi xuống ga tàu điện ngầm và đưa địa chỉ cho người kéo xe. Người kéo xe nói với tôi – anh ơi, giá 50 rupi. Tôi nói – không vấn đề gì anh ạ… Sẽ mất bao lâu để đến chỗ tôi Anh ấy nói – Tôi sẽ giao hàng trong 20 phút nữa. Tôi nói – ok… đến nhanh đi. Dù sao thì bạn, đã 7 giờ tối và tôi đến nhà anh ấy lúc 7:30. Ngay khi tôi xuống phố, tôi đã gọi cho dì tôi. Tôi nói – Dì ơi con đến rồi, con đến chỗ dì bảo rồi.