Sinh viên đại học bán dâm cho các đại gia lớn tuổi

Em đau ở đâu vậy? Shilpa-Như anh không biết. Chờ đã, để tôi kiểm tra lại. Tôi ở lại trong hai giây vì vậy tôi đang nói chuyện vì tôi không muốn gây ra vấn đề trong tình bạn của chúng tôi nếu có bất cứ điều gì sai trái từ phía anh ấy. Phần đó đang cháy như một cái lò. Tôi-bạn không bị sốt ở đâu đó … nó đang rất nóng. Shilpa- Nóng quá, anh có thể buông tay ra. Ấn nhẹ mông và thả tay ra khỏi đó. Nhưng anh ấy cứ ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất khó để đối phó với nó. Vì vậy, tôi bắt đầu di chuyển bàn tay của tôi đang đặt trên bụng của anh ấy