Sợ chồng bị sa thải, vợ chịu đựng cho sếp địt mỗi ngày

Phải ba ngày nữa bố mới đến. Papa ngay lập tức gọi cho người chú bên cạnh và yêu cầu anh ta đến. Ngay khi Bác đến, Cha đã kể cho anh nghe mọi chuyện. Bố tôi không thể để tôi ở nhà một mình và mẹ tôi không thể đến cả ngày, vì vậy bố tôi đã nhờ chú tôi chăm sóc cho tôi. Như thể Chúa đã hoàn thành một số mong muốn của chúng tôi. Từ trước đến nay, tôi chỉ có thể gặp anh ấy trong vài giờ, nhưng bây giờ tôi sẽ sống với anh ấy trong ba ngày. Bác nói đồng ý ngay với Papa và đến nhà. Bố rời khỏi nhà vào sáng sớm hôm sau, chỉ còn lại một mình tôi ở nhà. Từ chín giờ sáng, tôi nhìn đi trông lại cửa nhà bác tôi trong sân.