SSIS-312 Lần đầu gặp em ấy anh chàng đã yêu rồi

SSIS-312 Lần đầu gặp em ấy anh chàng đã yêu rồi, Tôi nói nhưng tôi chỉ muốn giữ nó trong một tháng. Không lưu trữ trong một thời gian dài. Cụm từ này đừng lãng phí thời gian của bạn nếu bạn muốn giữ nó, bạn Để tôi nói cho bạn biết vợ bạn tốn bao nhiêu tiền trong ba tháng? Cô ấy vẫn là nô lệ của tôi và tôi để cô ấy hôn bất cứ ai, bất kể tôi mời bao nhiêu khách hàng, bạn không liên quan gì đến cô ấy. Tôi nói nhưng tôi chỉ muốn giữ nó trong một tháng. Không lưu trữ trong một thời gian dài. Cụm từ này đừng lãng phí thời gian của bạn nếu bạn muốn giữ nó, bạn phải giữ nó trong 3 tháng.